2021

KALENDÁŘ AKCÍ 2021
autobus Kalendář v pdf naleznete zde.

Poznámky k akcím uvedeným v tomto kalendáři:

Turistické akce s podporou autobusu vedené Ing. Petrem Vlčkem

 • Účastníci (zájemci) se nejprve přihlásí na turistické akce mailem, telefonem či osobní domluvou v libovolném termínu dopředu. Berou na vědomí, že zápis do seznamu je pouze rezervací místa do té doby, než uhradí plnou částku.
 • Pokud se účastník přihlásí mailem či SMS, je povinen si uhlídat zpětnou odpověď s potvrzující větou přihlášení, teprve pak je rezervace platná. Upozorňuji, že zpětná automatická pošta “přečteno” se nepovažuje za potvrzení přihlášky.
 • Po té musí uhradit náklady na dopravu jedním z těchto způsobů.
  1. Osobně (po dohodě v hotovosti) nebo ihned po přihlášení
  2. Převodem na účet 3029491193 / 0800* VS: „Datum zájezdu“ (příklad 020416) * Zpráva pro příjemce: „jméno(a)”, “smysluplná zkratka názvu akce“ (příklad: Vlček, Příbram) * Poznámka: platit lze jedním příkazem za více účastníků. To se musí smysluplně projevit ve jméně v poznámce. Vyrozumění o došlé platbě pořadatel neposílá zpět, jen na dodatečné požádání (nejlépe mailem a zpětné přeposlání dokladu).
  3. Jiným způsobem po dohodě s pořadatelem.
 • Rezervace bez placení je platná:
  1. Do data uvedeného v kalendáři jako uzavírka přihlášek.
  2. Platí-li se účtem, musí být částka nejpozději v den uzávěrky na účtu.
  3. Pokud se najde jiný zájemce, který zaplatí dříve, může být „neplatič“ vyřazen z rezervace, přičemž k ukončení rezervace budou přednostně vybíráni „neplatiči“ nečlenové.
 • Účastník bere na vědomí, že se nelze z akce po termínu přihlášení nebo po zaplacení částky za dopravu odhlásit. Při neúčasti se po vyúčtování akce vrací částka za dopravu pouze v tom případě, že pojede dostatečný počet účastníků a autobusový výlet bude rentabilní. O výši případné vrácené částky za dopravu rozhoduje výbor odboru. Pokud se účastník nemůže z nějakých důvodů zúčastnit, má povinnost za sebe sehnat náhradníka – platba se mu pak vrátí v plné výši. Je možné, že pořadatel bude mít nějaké náhradníky k dispozici, proto doporučuji kontaktovat pořadatele. Zajišťování náhradníků však není pořadatelova povinnost.
 • Účastník bere na vědomí, že pořadatel nezkoumá důvod odhlášení, všechny důvody jsou proto rovnocenné.
 • Poznámka 1: Upozorňuji, že nejvíce zájemců se hlásí na předchozí dané akci (dle datumového pořadí) a zde je možno plnou částku ihned uhradit, což plně doporučuji.
 • Poznámka 2: Pořadatel nemusí kontaktovat náhradníky, je ve vlastním zájmu náhradníků, aby naopak kontaktovali oni pořadatele a to nejlépe 2 dny před odjezdem.
 • Ing. Petr Vlček