2022

KALENDÁŘ AKCÍ 2022
autobus Kalendář v pdf naleznete zde.

Slovo úvodem
Vážené členky, vážení členové Klubu českých turistů, odbor Líně
a přátelé turistiky.
Právě jste dostali do rukou Kalendář turistických akcí Klubu českých tu-ristů, odbor Líně na rok 2023, který vznikl za spolupráce Karla Lukáše a Ing. Petra Vlčka.
Připravili jsme pro vás celou řadu zajímavých akcí. Můžete se vydat na turistické pochody našeho odboru, nastoupit do smluvního autobusu a odjet na jednodenní autobusové výlety a nakonec se můžete zúčastnit úklidu od-padků a nepořádku v okolí Línské okružní trasy a přispět tak k očistě příro-dy v okolí Líní a Sulkova, kterou tak rádi navštěvujeme.
Věřím, že každý z Vás si vybere turistickou akci, která jej zaujmeme a přinese mu nezapomenutelné zážitky z pohybu v přírodě, nové poznatky o kulturních památkách a přírodních zajímavostech.
Těším se na časté setkání s Vámi. Buďte vítáni u bohatě prostřeného turistického stolu.
Karel Lukáš, předseda Klubu českých turistů, odbor Líně

Karel Lukáš, předseda Klubu českých turistů, odbor Líně