Kontakty na odbor a činovníky odboru

KČT, odbor Líně
Hornická 171
330 21 Líně
e mail: kctline@seznam.cz
www: http://www.kctline.euweb.cz

Kontaktní osoby
Karel Lukáš – předseda
e-mail: lukas.karel1@seznam.cz
mobil: +420 732 484 976

Ing.Jozef Babka – místopředseda
e-mail: babka.jozef@gmail.com
mobil: +420 605 206 664

Webové stránky oblasti KČT Plzeňského kraje: http://www.plzenskykraj.kct.cz/
Webové stránky Ústředí KČT: http://www.kct.cz/cms/