2020

KALENDÁŘ AKCÍ 2020
autobus Kalendář v pdf naleznete zde.
autobus Kalendář v doc naleznete zde.

Popisy tras autobusových výletů Petra Vlčka najdete zde.

Poznámky k akcím uvedeným v tomto kalendáři:

Turistické akce s podporou autobusu vedené Ing. Petrem Vlčkem

Pravidla pro účast na těchto akcích:
• Účastníci (zájemci) se nejprve přihlásí na turistické akce mailem, telefonem či osobní domluvou v libovolném termínu dopředu. Berou na vědomí, že zápis do seznamu je pouze rezervací místa do té doby, než uhradí plnou částku.
• Pokud se účastník přihlásí mailem či SMS, je povinen si uhlídat zpětnou odpověď s potvrzující větou přihlášení, teprve pak je rezervace platná. Upozorňuji, že zpětná automatická pošta “přečteno” se nepovažuje za potvrzení přihlášky.
• Po té musí uhradit náklady na dopravu jedním z těchto způsobů.
• Osobně (po dohodě v hotovosti) nebo ihned po přihlášení
• Převodem na účet 3029491193 / 0800* VS: „Datum zájezdu“ (příklad 020416) * Zpráva pro příjemce: „jméno(a)”, “smysluplná zkratka názvu akce“ (příklad: Vlček, Příbram) * Poznámka: platit lze jedním příkazem za více účastníků. To se musí smysluplně projevit ve jméně v poznámce. Vyrozumě-ní o došlé platbě pořadatel neposílá zpět, jen na dodatečné požádání (nejlépe mailem a zpětné přeposlání dokladu).
• Jiným způsobem po dohodě s pořadatelem.
• Rezervace bez placení je platná:
• Do data uvedeného v kalendáři jako uzavírka přihlášek.
• Pokud se najde jiný zájemce, který zaplatí dříve, může být „neplatič“ vyřazen z rezervace, přičemž k ukončení rezervace budou přednostně vybíráni „neplatiči“ nečlenové.
• Účastník bere na vědomí, že se nelze z akce po termínu přihlášení a zaplacení částky za dopravu odhlásit. Při neúčasti se po vyúčtování akce vrací částka za dopravu pouze v tom případě, že pojede dostatečný počet účastníků a autobusový výlet bude rentabilní. O výši případné vrácené částky za dopravu rozhoduje výbor odboru. Pokud se účastník nemůže z nějakých důvodů zúčastnit, má povinnost za sebe se-hnat náhradníka – platba se mu pak vrátí v plné výši. Je možné, že pořadatel bude mít nějaké náhradníky k dispozici, proto doporučuji kontaktovat pořadatele. Zajišťování náhradníků však není pořadatelova povinnost.
• Účastník bere na vědomí, že pořadatel nezkoumá důvod odhlášení, všechny důvody jsou proto rovnocenné.
• Poznámka 1: Upozorňuji, že nejvíce zájemců se hlásí na předchozí dané akci (dle datumového pořadí) a zde je možno plnou částku ihned uhradit, což plně doporučuji.
• Poznámka 2: Pořadatel nemusí kontaktovat náhradníky, je ve vlastním zájmu náhradníků, aby naopak kontaktovali oni pořadatele a to nejlépe 2 dny před odjezdem.

Ing. Petr Vlček

Turistické akce vedené Václavem Strakou

• účastník – člen KČT, odbor Líně, který získá během trvání cyklu Čtyři roční období v letech 2016-2020 všechny 4 barevné odstíny pamětních listů (jaro, léto, podzim, zima), ale vždy z jiného kraje (Karlovarský, Ústecký, Středočeský, Jihočeský a nebo z Prahy a okolí) obdrží zvláštní cenu.
Navíc všichni účastníci (včetně nečlenů KČT, odbor Líně), kteří se zúčastní minimálně na 11 akcích cyklu Čtyři roční období, obdrží zvláštní pamětní list.
• termín přihlášení je nutno dodržet, jinak účastník ztrácí nárok na udělení pamětního listu a člen Klubu českých turistů, odbor Líně nárok na příspěvek na kompenzaci jízdného.
• kdo z přihlášených se neodhlásí z akce 30 dnů před jejím konáním budou ze zálohy 200 Kč uhrazeny objednané vstupenky
• pozor u některých akcí může dojít ke změně termínu akce nebo času odjezdu na tuto akci.
• konkrétní informace k jednotlivým akcím budou na webových stránkách odboru http://kctline.euweb.cz

Václav Straka