PREZENTACE Klubu českých turistů, odbor Líně

o nas
Název: Klub českých turistů, odbor Líně (zkráceně KČT, odbor Líně)
Kontakt: KČT, odbor Líně, Hornická 171, 33021 Líně
E-mailová adresa: kctline@seznam.cz
Předseda odboru: Karel Lukáš, Hornická 171, 330 21 Líně, mobil: 732 484 976
Webové stránky odboru: http://www.kctline.euweb.cz
Webové stránky oblasti KČT Plzeňského kraje: http://www.plzenskykraj.kct.cz/
Webové stránky Ústředí KČT: http://www.kct.cz/cms/

Základní informace o odboru:
O KČT Líně je jedním z odborů Oblasti Klubu českých turistů Plzeňského kraje, která sdružuje 31 odborů a několik turistických oddílů mládeže (TOM). V kraji je vyznačeno přes 4 100 km pěších turistických tras a 3 300 km cykloturistických tras.Náš odbor byl založen 29.března 1988 při Tělovýchovné jednotě Baník Líně. Odbor je řízený Oblastním výborem KČT Plzeňského kraje podle stanov Ústředí KČT. Od 1.9. 2013 vystupuje O KČT Líně jako samostatný právní subjekt. Členové odboru se věnují pěší turistice, cykloturistice a lyžařské turistice.Odbor každoročně pořádá 3 hlavní turistické pochody v okolí Líní a Zbůchu. V měsíci květnu Líňský maraton, v prosinci Předvánoční pochod a Vánoční pochod.
Dále pořádáme autobusové zájezdy na námi připravené akce pěší turistiky do různých lokalit v našem kraji i mimo něj. Dále organizujeme krátké vycházky pěší turistiky se zaměřením na kulturně poznávací činnost v našem kraji, jednodenní i vícedenní akce cykloturistiky a v zimních měsících akce lyžařské turistiky.

Každý člen se může podle vlastního uvážení věnovat výkonnostní turistice a sportovními výkony se může zapojit do plnění výkonnostních odznaků a plnit oblastní a tematické turistické odznaky spojené s návštěvou a poznáváním kulturních a přírodních památek, hradů, zámků a rozhleden a nebo může provozovat rekreační turistiku jen pro své potěšení a zdraví pohyb v přírodě na jednotlivých turistických akcích uvedených v oblastním nebo celostátním kalendáři turistických akcí.

V našich řadách máme vedoucí a cvičitele pěší turistiky a cykloturistiky a značkaře pěších tras a cyklotras. Značkaři se starají o jejich obnovu, o vyznačování nových tras a kontrolu stávajících tras.

Informace o připravovaných a již uskutečněných turistických akcích našeho odboru a ostatních odborů KČT a o dění v našem odboru získávají členové odboru a občané z Líní a Sulkova ve vývěsní skřínce umístěné u zastávky ČSAD v Líních ve směru na Plzeň a na webových stránkách http:

Srdečně Vás zveme na pochody, zájezdy a výlety našeho odboru a v případě zájmu o členství budete u nás v odboru vítáni.

KČT, odbor Líně